Tožba za ugotovitev nedopustnosti

Se je upnik pritožil na Ugovor izvršitelju (oz. Ugovor tretjega) ?

Je sodišče Ugovor zavrnilo, kot neutemeljen?

Rešitev je: Tožba za ugotovitev, da je izvršba nedopustna!

Kaj morate storiti vi?

 Na elektronski naslov [email protected] posredujte kopijo sklepa o izvršbivse dokumente povezane z dolgom za katerega vas terjajo, točen datum prejema dokumenta, ter svoje kontaktne podatke.

 V kolikor niste prepričani kaj vse potrebujemo, vam svetujemo, da nas pokličete za brezplačni nasvet na številko 031 019 176.


Kaj storimo mi?

Preučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo, kjer predlagamo rešitve in ocenimo možnosti za uspeh.

 Poskrbimo za pripravo Ugovora zoper sklep o izvršbi, hitro in kvalitetno.

 Predlog za oprostitev plačila sodne takse.

 Dodatno po potrebi na željo stranke pripravimo vlogo za Brezplačno Pravno Pomoč (BPP).

 

Pomembno obvestilo

Če upnik ugovoru nasprotuje, lahko upravičenec do ugovora, v roku 30 dni vloži Tožbo za ugotovitev, da je izvršba nedopustna. Če sodišče ugotovi, da je izvršba na predmet nedopustna izvršbo ustavi ali sklep o izvršbi razveljavi. Vložitev tožbe ne zadrži izvršbe, niti izpolnitve dolžnikove obveznosti.

Tožba za ugotovitev, da je izvršba nedopustna se obravnava prednostno brez odlašanja.

Ob vložitvi tožbe za ugotovitev, da je izvršba nedopustna je potrebno plačati sodno takso, drugače sodišče ugovor zavrže. Namesto plačila sodne takse lahko predlagate oprostitev plačila sodne takse v kolikor izpolnjujete pogoje.

Sodišče v celoti oprosti stranko plačila stroškov postopka, če prihodek na družinskega člana ne presega 2-kratnika minimalnega dohodka (od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 znaša osnovni znesek minimalnega dohodka 392,75 EUR – 2x je 785,50 EUR), določenega z zakonom, ki ureja socialno varstvene storitve.

V Tožbi mora dolžnik uveljavljati vse ugovore zaradi nedopustnosti izvršbe in istočasno navesti vsa dejstva in predlagati vse dokaze, sicer to pravico izgubi. Nova dejstva in nove dokaze sodišče upošteva samo, če jih dolžnik navede ali predlaga v pripravljalni vlogi, v upnikovem odgovoru na tožbo.

Če je tožba nerazumljiva, neutemeljena ali ne vsebuje vsega zahtevanega, jo sodišče zavrže ali zavrne in dolžnika ne pozove, da jo popravi ali dopolni.