Raa Group
Kontakt - Ugovor zoper izvršbo, Izvršba za preživnino, Kazenska ovadba, Ugovor izvršitelju oz. ugovor tretjega, Ugovor na izvršbo za preživnino, Tožba za ugotovitev nedopustnosti

Ugovor izvršitelju oz. ugovor tretjega


Je dolžnik druga oseba ali podjetje!

Je dolžnik partner ali družinski član (starši, otroci, bratranci…)


Razlogi za vložitev ugovora zoper sklep o izvršbi :


Se je na vaših vratih pojavil izvršitelj, ki izterjuje dolg ki ni vaš, na predmetih, ki so vaša last in ne last dolžnikova?


Rešitev je: Ugovor zoper sklep o izvršbi oz. Ugovor tretjega !


Kaj morate storiti vi?

kljukica_ok Na elektronski naslov info@ugovordolznika.eu posredujte kopijo sklepa o izvršbi, vse dokumente povezane z dolgom za katerega vas terjajo, točen datum prejema dokumenta, ter svoje kontaktne podatke.

kljukica_ok V kolikor niste prepričani kaj vse potrebujemo, vam svetujemo, da nas pokličete za brezplačni nasvet na številko 031 019 176.


Kaj storimo mi?

kljukica_ok Preučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo, kjer predlagamo rešitve in ocenimo možnosti za uspeh.

kljukica_ok Poskrbimo za pripravo Ugovora zoper sklep o izvršbi, hitro in kvalitetno.

kljukica_ok Predlog za oprostitev plačila sodne takse.

kljukica_ok Dodatno po potrebi na željo stranke pripravimo vlogo za Brezplačno Pravno Pomoč (BPP).


Za brezplačni nasvet pokličite na:

>>> 031 019 176 <<<

ali pišite na

info@ugovordolznika.eu


Pomembno obvestilo:

Rok za vložitev Ugovora je do konca izvršilnega postopka. Vendar se kljub temu lahko vloži šele po tem ko so premične stvari definirane (popisane ali drugače pravno definirane). Ugovor mora biti obrazložen, dolžnik mora navesti vsa dejstva in predložiti dokaze, sicer bo sodišče ugovor zavrglo, kot neutemeljen.

Če upnik ugovoru ne nasprotuje, sodišče izvršbo ustavi, če pa upnik ugovoru nasprotuje, lahko upravičenec do ugovora, v roku 30 dni vloži Tožbo za ugotovitev, da je izvršba nedopustna.

Ob vložitvi Ugovora zoper sklep o izvršbi je potrebno plačati sodno takso, drugače sodišče ugovor zavrže. Namesto plačila sodne takse lahko predlagate oprostitev plačila sodne takse v kolikor izpolnjujete pogoje.

Sodišče v celoti oprosti stranko plačila stroškov postopka, če prihodek na družinskega člana ne presega 2-kratnika minimalnega dohodka (od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 znaša osnovni znesek minimalnega dohodka 392,75 EUR – 2x je 785,50 EUR), določenega z zakonom, ki ureja socialno varstvene storitve.

Če sodna taksa ni plačana niti v roku, ki ga določi sodišče in ni vložen predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse, se šteje, da je ugovor umaknjen.

Če je ugovor nerazumljiv, neutemeljen ali ne vsebuje vsega zahtevanega, ga sodišče zavrže ali zavrne in ne pozove, da ga popravi ali dopolni.

Ugovor izvršitelju oz. ugovor tretjega

Ugovor dolžnika

Kontaktni obrazec

Polja označena z * so obvezna