Obrazec za povpraševanje – Ugovor zoper izvršbo

Obrazec za povpraševanje - Ugovor zoper izvršbo