Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka

Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka

Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka je pravno sredstvo, ki je namenjeno tistim, ki so socialno ogroženi. Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka vložimo, kadar stroškov postopka nismo zmožni plačati oziroma ti stroški ogrožajo preživetje nas ali preživetje naše družine!

Razlogi za vložitev predloga za oprostitev plačila stroškov postopka:

Prejemate denarno socialno pomoč (CSD)?

Ste brezposelni in ste prijavljeni na ZRSZ ali prejemate prihodke od ZPIZ?

Preprosto nimate dovolj prihodkov oz. finančnih sredstev?

Rešitev je: Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka!

Kaj morate storiti vi?

kljukica_okNa elektronski naslov info@ugovordolznika.eu posredujte kopijo sklepa, sodbo ali odredbo o stroških postopka (tudi odločba o prekrških), ter svoje kontaktne podatke.

kljukica_okV kolikor niste prepričani kaj vse potrebujemo, vam svetujemo, da nas pokličete za brezplačni nasvet na številko 031 019 176.

Kaj storimo mi?

kljukica_okPreučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo.

kljukica_okPoskrbimo za pripravo Predloga za oprostitev plačila stroškov postopka, hitro in kvalitetno.

kljukica_okSvetujemo skozi celoten postopek.

Pomembno obvestilo:

kljukica_okSodišče v celoti oprosti stranko plačila stroškov postopka, če prihodek na družinskega člana ne presega 2-kratnika minimalnega dohodka (od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 znaša osnovni znesek minimalnega dohodka 402,18 EUR – 2x je 804,36 EUR neto), določenega z zakonom, ki ureja socialno varstvene storitve.

kljukica_okDo celotne oprostitve plačila stroškov postopka je upravičena stranka, ki izpolnjuje materialne pogoje za prejemanje redne brezplačne pravne pomočipo zakonu, ki ureja brezplačno pravno pomoč.

kljukica_okSodišče stranki oprosti plačilo stroškov postopka, če bi bila s takojšnjim plačilom v celotnem znesku občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski člani.

kljukica_okSodišče oprostiti kršitelja povrnitve stroškov postopka, razen nagrade in potrebnih izdatkov zagovornika,če ta vloži predlog za oprostitev plačila stroškov postopka tekom postopka ali najkasneje do poteka roka za plačilo stroškov postopka.

kljukica_okPri tem postopku vas opozarjamo, da kadar prejmete sklep o oprostitvi plačila stroškov postopka oz. sodne takse, vam takse ni potrebno plačati. Plačati jo boste morali, ko boste prejeli opomin pred davčno izvršbo s strani FURS-a.

kljukica_okV kolikor je predlog zavrnjen, lahko še vedno vložite predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka po prejemu opomina pred davčno izvršbo s strani FURS-a.