Ugovor zoper izvršbo

Ugovor zoper izvršbo na podlagi verodostojne listine je pravno sredstvo s katerim lahko stranka oz. dolžnik uveljavlja svoje pravice na sodišču. V kolikor ugovor ni vložen v roku 8 dni od prejema sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine stranka oz. dolžnik izgubi vse pravice in sklep o izvršbi postane pravnomočen. Ugovor zoper izvršbo je edino pravno sredstvo dolžnika proti upniku.

Ste prejeli izvršbo na podlagi verodostojne listine?

(račun, menica)

Ali izvršilnega naslova

(sodbe, poravnave, notarskega zapisa)

Razlogi za vložitev ugovora zoper sklep o izvršbi:

 • Če je dolg zastaral ali je že plačan!
 • Gre za navidezni posel oz. izmišljen dolg!
 • Če je dolžnik druga oseba ali podjetje!
 • Izvršilni naslov ne obstaja ali je bil razveljavljen!
 • Ali si želite z dolžnikom dogovoriti za odlog ali umik izvršbe na podlagi predloga za odplačilo dolga s časovnim zamikom?

Rešitev je: Ugovor zoper sklep o izvršbi!

Kaj morate storiti vi?

okNa elektronski naslov info@ugovordolznika.eu posredujte kopijo sklepa o izvršbivse dokumente povezane z dolgom za katerega vas terjajo, točen datum prejema dokumenta, ter svoje kontaktne podatke.

okV kolikor niste prepričani kaj vse potrebujemo, vam svetujemo, da nas pokličete za brezplačni nasvet na številko 031 019 176.

Kaj storimo mi?

okPreučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo, kjer predlagamo rešitve in ocenimo možnosti za uspeh.

okPoskrbimo za pripravo Ugovora zoper sklep o izvršbihitro in kvalitetno.

okPredlog za oprostitev plačila sodne takse.

ok Pripravimo vas na zaslišanje na sodišču in vam pripravimo zagovor.

ok Dodatno po potrebi na željo stranke pripravimo vlogo za Brezplačno Pravno Pomoč (BPP).

Pomembno obvestilo

 • Ugovor zoper izvršbo je potrebno vložiti v roku 8 dni, v meničnih in čekovnih sporih pa v roku 3 dni, od prejema sklepa o izvršbi.
 • Ugovor zoper izvršbo mora biti obrazložen, dolžnik mora navesti vsa dejstva in predložiti dokaze, sicer bo sodišče ugovor zavrglo.
 • Ob vložitvi Ugovora zoper sklep o izvršbi je potrebno plačati sodno takso, drugače sodišče ugovor zavrže. Namesto plačila sodne takse lahko predlagate oprostitev plačila stroškov postopka oz. sodne takse v kolikor izpolnjujete pogoje.
 •  Sodišče v celoti oprosti stranko plačila stroškov postopka, če prihodek na družinskega člana ne presega 2-kratnika minimalnega dohodka (od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 znaša osnovni znesek minimalnega dohodka 392,75 EUR – 2x je 785,50 EUR), določenega z zakonom, ki ureja socialno varstvene storitve.
 • Če sodna taksa ni plačana niti v roku, ki ga določi sodišče in ni vložen predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse, se šteje, da je ugovor umaknjen.
 • Če je Ugovor zoper izvršbo nerazumljiv, neutemeljen ali ne vsebuje vsega zahtevanega, ga sodišče zavrže ali zavrne in dolžnika ne pozove, da ga popravi ali dopolni.
Ugovor zoper izvršbo