Ugovor na izvršbo za preživnino

Ste prejeli sklep o izvržbi za že plačane preživnine?

Ste prejeli sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova ali

poravnave zaradi neplačila preživnine?

Razlogi za vložitev ugovora zoper sklep o izvršbi za preživnino:

Da je dolg že plačan oz. je plačan le delno !

Da je terjani znesek napačno izračunan !

Da ni izvršilnega naslova !

POMEMBNO: Če preživnine ne morete plačati, z vložitvijo ugovora samo ovirate postopek izterjave in tako tvegate, da bo proti vam vložena tudi Kazenska ovadba.

Razlogi za vložitev Predloga za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist, družbeno koristno delo:

Prejemate denarno socialno pomoč ?

Ste ostali brez zaposlitve in ste prijavljeni na ZRSZ ?

Preprosto nimate dovolj prihodkov oz. finančnih sredstev ?

Ste prejelo sklep o določitvi nadomestnega zapora ! (rok 5 dni)

Kaj morate storiti vi?

kljukica_ok Na elektronski naslov info@ugovordolznika.eu posredujte kopijo sklepa o izvršbi, vse dokumente povezane z dolgom za katerega vas terjajo, točen datum prejema dokumenta, ter svoje kontaktne podatke.

kljukica_ok V kolikor niste prepričani kaj vse potrebujemo, vam svetujemo, da nas pokličete za brezplačni nasvet na številko 031 019 176.

Kaj storimo mi?

kljukica_ok Preučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo, kjer predlagamo rešitve in ocenimo možnosti za uspeh.

kljukica_ok Poskrbimo za pripravo Ugovora zoper sklep o izvršbihitro in kvalitetno.

ok Predlog za oprostitev plačila sodne takse.

okDodatno po potrebi na željo stranke pripravimo vlogo za Brezplačno Pravno Pomoč (BPP).

Pomembno obvestilo

Izterjava preživnine ima prednost pred ostalimi terjatvami (v primeru da ima dolžnik več upnikov).

V primeru da upnik predvideva, da dolžnik tudi v bodoče preživnine ne bo plačeval, lahko sodniku predlaga, da izda predhodno odredbo. To pomeni, da se poleg že zapadlih obrokov preživnine, zavarujejo (denimo z zadržanjem sredstev na dolžnikovem TRR-ju) tudi obroki preživnine, ki bodo zapadli v naslednjem letu.

Če je izvršba za preživnino neuspešna, se lahko otrok oz. njegov zastopnik obrne na Jamstveni in preživninski sklad RS.

Eden od instrumentov zagotovitve čim večje odgovornosti preživninskih zavezancev do preživninskih upravičencev (otrok), je tudi kazenski pregon neplačnikov preživnine.

Preživnina ima v postopku osebnega stečaja dolžnika poseben status, saj spada med prednostne terjatve. Izvršba zaradi izterjave preživnine se z začetkom osebnega stečaja dolžnika ne ustavi. Terjatve iz naslova preživnine, ki v osebnem stečaju niso poplačane, se dolžniku ne odpustijo.

Call Now Button