Politika zasebnosti

V podjetju Aliens trade d.o.o se zavedamo, kako pomembno je varstvo osebnih podatkov. Zavezujemo se, da podatke, ki jih prejmemo preko obrazcev storitev skrbno varujemo. Podrobneje o naši politiki zasebnosti spodaj.

Katere podatke zbiramo?

Naše podjetje zbira naslednje podatke:

  • Osnovni podatki oseb (ime, priimek, e-poštni naslov, naslov, poštna številka, kraj, kraj rojstva in datum rojstva),
  • Dodatni podatki oseb (dokumenti sodnih postopkov oseb, status in potrdila statusa, datum, ustanova pregleda in naslov opravljanja kontrolnega zdravniškega pregleda, čas od in oddaljenost do kritične infrastrukture)

1. Veljavnost in uporaba politike zasebnosti

Ta politika zasebnosti in Izjava o varstvu osebnih podatkov veljata za vsakogar, ki izpolnjuje obrazce in ankete na spletnem mestu zacasniodvzem.si.

Ta politika velja za uporabnika, ko prvič obišče spletni portal in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega portala uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te Politike.

Ta politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega portala po spremembi te politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

2. Izjava o varstvu osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je družba Aliens trade d.o.o., Ljubljanska cesta 7, Celje, 3000 Celje

Ponudnik o osebah zbira naslednje podatke:

  • Osnovni podatki oseb (ime, priimek, e-poštni naslov, naslov, poštna številka, kraj, kraj rojstva in datum rojstva),
  • Dodatni podatki oseb (dokumenti sodnih postopkov oseb, status in potrdila statusa, datum, ustanova pregleda in naslov opravljanja kontrolnega zdravniškega pregleda, čas od in oddaljenost do kritične infrastrukture)

Osebne podatke, ki so označeni kot neobvezni, lahko uporabnik posreduje, če to želi. Uporabnik, ki ponudniku ne posreduje neobveznih osebnih podatkov, zaradi tega ne trpi nobenih škodljivih posledic.

Ponudnik obdeluje tudi IP naslove naprav, preko katerih uporabniki dostopajo do spletnega portala. Ponudnik na spletnem portalu uporablja piškotke (cookies), po katerih razpoznava uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov.

Zbrane podatke o uporabnikih bomo uporabljali izključno za naslednje namene:

  • statistične, marketinške in druge analize ter raziskave v zvezi z uporabniki spletnega mesta,
  • obveščanje o novostih oz. ponudbah družbe Aliens trade, d.o.o., Celje;
  • občasno pošiljanje e-poštnih sporočil z vsebino, povezano s spletnim mestom, komercialne ali nekomercialne narave

3. Varstvo podatkov in čas hrambe

Varstvo osebnih podatkov zagotavljamo v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur. l. RS št. 86/2004 s spremembami) in predpisi Evropskih skupnosti.

Stranka je seznanjena in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki mu jih je posredoval ob izpolnitvi ankete, hrani ves čas, ko ima uporabnik status stranke. Ostale podatke lahko hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih trajno izbriše ali učinkovito anonimizira, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določeno stranko.

4. Pravice uporabnikov

Stranka lahko kadarkoli spremeni ali dopolni svoje osebne podatke, kar stori tako, da posreduje nove podatke na info@zacasniodvzem.si.

Stranka je ob vsaki spremembi podatkov dolžan le-te popraviti oziroma dopolniti preko zgornjega kontakta.

Stranka lahko od ponudnika z zahtevo, ki jo pošlje na info@zacasniodvzem.si, zahteva, da ponudnik dopolni ali popravi podatke, ki se nanašajo nanj in ki so nepopolni ali napačni, če gre za podatke, ki jih ni mogoče spremeniti na način iz 1. odstavka tega člena. Dokazno breme, da so podatki nepopolni ali napačni, je na uporabniku. Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na info@zacasniodvzem.si, zahteva, da mu ponudnik potrdi, ali zbira ali obdeluje podatke, ki se nanašajo na stranko, ter katere podatke zbira in obdeluje.

Stranka lahko z zahtevo, ki jo pošlje na info@zacasniodvzem.si zahteva, da mu ponudnik pošlje elektronsko kopijo podatkov, ki se nanašajo na uporabnika. Ponudnik ima pred posredovanjem kopije podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti stranke, lahko njegovo zahtevo zavrne.

Stranka lahko z zahtevo, ki jo pošlje na info@zacasniodvzem.si zahteva, da ponudnik trajno izbriše vse podatke, ki se nanašajo nanj. Ponudnik ima pred izbrisom podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti stranke, lahko njegovo zahtevo zavrne. Stranka je seznanjena in soglaša, da mu z izbrisom vseh podatkov, ki se nanašajo nanj, skladno s Splošnimi pogoji spletnega portala zacasniodvzem.si preneha status stranke in vse pravice, povezane z njim.

Ponudnik bo stranki kadarkoli omogočil, da se na razumljiv in enostaven način odjavi od prejemanja e-sporočil. Stranka lahko to stori tudi z zahtevo, ki jo pošlje na info@zacasniodvzem.si Aliens trade d.o.o., Ljubljanska cesta 7, Celje, 3000 Celje se zavezuje, da bo v 15 dneh preprečila uporabo osebnih podatkov za zahtevan namen, ter da bo o tem v nadaljnjih 5 dneh z e-sporočilom obvestila stranko.

5. Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi stranki nastala, ker je ponudniku pri izpolnjevanju ankete posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na stranko.

6. Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe te politike, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti te politike kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ta politika pa velja naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med stranko in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.