Raa Group
Kontakt - Ugovor zoper izvršbo, Izvršba za preživnino, Kazenska ovadba, Ugovor izvršitelju oz. ugovor tretjega, Ugovor na izvršbo za preživnino, Tožba za ugotovitev nedopustnosti

Ugovor na izvršbo za preživnino


Ste prejeli sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova ali

poravnave zaradi neplačila preživnine?


Razlogi za vložitev ugovora zoper sklep o izvršbi za preživnino :


Da je dolg že plačan oz. je plačan le delno !

Da je terjani znesek napačno izračunan !

Da ni izvršilnega naslova !

POMEMBNO: Če preživnine ne morete plačati, z vložitvijo ugovora samo ovirate postopek izterjave in tako tvegate, da bo proti vam vložena tudi Kazenska ovadba.


Rešitev je: Ugovor na sklep o izvržbi za preživnino !


Kaj morate striti vi?

kljukica_ok Na elektronski naslov info@ugovordolznika.eu posredujte kopijo sklepa o izvršbi, vse dokumente povezane z dolgom za katerega vas terjajo, točen datum prejema dokumenta, ter svoje kontaktne podatke.

kljukica_ok V kolikor niste prepričani kaj vse potrebujemo, vam svetujemo, da nas pokličete za brezplačni nasvet na številko 031 019 176.


Kaj storimo mi?

kljukica_ok Preučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo, kjer predlagamo rešitve in ocenimo možnosti za uspeh.

kljukica_ok Poskrbimo za pripravo Ugovora zoper sklep o izvršbi, hitro in kvalitetno.

kljukica_ok Predlog za oprostitev plačila sodne takse.

kljukica_ok Dodatno po potrebi na željo stranke pripravimo vlogo za Brezplačno Pravno Pomoč (BPP).


Za brezplačni nasvet pokličite na:

>>> 031 019 176 <<<

ali pišite na

info@ugovordolznika.eu


Pomembno obvestilo:

Izterjava preživnine ima prednost pred ostalimi terjatvami (v primeru da ima dolžnik več upnikov).

V primeru da upnik predvideva, da dolžnik tudi v bodoče preživnine ne bo plačeval, lahko sodniku predlaga, da izda predhodno odredbo. To pomeni, da se poleg že zapadlih obrokov preživnine, zavarujejo (denimo z zadržanjem sredstev na dolžnikovem TRR-ju) tudi obroki preživnine, ki bodo zapadli v naslednjem letu.

Če je izvršba za preživnino neuspešna, se lahko otrok oz. njegov zastopnik obrne na Jamstveni in preživninski sklad RS.

Eden od instrumentov zagotovitve čim večje odgovornosti preživninskih zavezancev do preživninskih upravičencev (otrok), je tudi kazenski pregon neplačnikov preživnine.

Preživnina ima v postopku osebnega stečaja dolžnika poseben status, saj spada med prednostne terjatve. Izvršba zaradi izterjave preživnine se z začetkom osebnega stečaja dolžnika ne ustavi. Terjatve iz naslova preživnine, ki v osebnem stečaju niso poplačane, se dolžniku ne odpustijo.

Ugovor na izvršbo za preživnino

Ugovor dolžnika

Kontaktni obrazec

Polja označena z * so obvezna