Obrazec za povpraševanje – Oprostitev plačila stroškov postopka (OPSP)

Obrazec za povpraševanje


Izjava o premoženjskem stanju članov družine (obrazec)

Splošen kontakt

Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka

Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka

Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka je pravno sredstvo, ki je namenjeno tistim, ki so socialno ogroženi. Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka vložimo, kadar stroškov postopka nismo zmožni plačati oziroma ti stroški ogrožajo preživetje nas ali preživetje naše družine!

Razlogi za vložitev predloga za oprostitev plačila stroškov postopka:

Prejemate denarno socialno pomoč (CSD)?

Ste brezposelni in ste prijavljeni na ZRSZ ali prejemate prihodke od ZPIZ?

Preprosto nimate dovolj prihodkov oz. finančnih sredstev?

Rešitev je: Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka!

Kaj morate storiti vi?

kljukica_okNa elektronski naslov info@ugovordolznika.eu posredujte kopijo sklepa, sodbo ali odredbo o stroških postopka (tudi odločba o prekrških), ter svoje kontaktne podatke.

kljukica_okV kolikor niste prepričani kaj vse potrebujemo, vam svetujemo, da nas pokličete za brezplačni nasvet na številko 031 019 176.

Kaj storimo mi?

kljukica_okPreučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo.

kljukica_okPoskrbimo za pripravo Predloga za oprostitev plačila stroškov postopka, hitro in kvalitetno.

kljukica_okSvetujemo skozi celoten postopek.

Pomembno obvestilo:

kljukica_okSodišče v celoti oprosti stranko plačila stroškov postopka, če prihodek na družinskega člana ne presega 2-kratnika minimalnega dohodka (od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 znaša osnovni znesek minimalnega dohodka 402,18 EUR – 2x je 804,36 EUR neto), določenega z zakonom, ki ureja socialno varstvene storitve.

kljukica_okDo celotne oprostitve plačila stroškov postopka je upravičena stranka, ki izpolnjuje materialne pogoje za prejemanje redne brezplačne pravne pomočipo zakonu, ki ureja brezplačno pravno pomoč.

kljukica_okSodišče stranki oprosti plačilo stroškov postopka, če bi bila s takojšnjim plačilom v celotnem znesku občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski člani.

kljukica_okSodišče oprostiti kršitelja povrnitve stroškov postopka, razen nagrade in potrebnih izdatkov zagovornika,če ta vloži predlog za oprostitev plačila stroškov postopka tekom postopka ali najkasneje do poteka roka za plačilo stroškov postopka.

kljukica_okPri tem postopku vas opozarjamo, da kadar prejmete sklep o oprostitvi plačila stroškov postopka oz. sodne takse, vam takse ni potrebno plačati. Plačati jo boste morali, ko boste prejeli opomin pred davčno izvršbo s strani FURS-a.

kljukica_okV kolikor je predlog zavrnjen, lahko še vedno vložite predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka po prejemu opomina pred davčno izvršbo s strani FURS-a.

Ugovor zoper izvršbo

Ugovor zoper izvršbo na podlagi verodostojne listine je pravno sredstvo s katerim lahko stranka oz. dolžnik uveljavlja svoje pravice na sodišču. V kolikor ugovor ni vložen v roku 8 dni od prejema sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine stranka oz. dolžnik izgubi vse pravice in sklep o izvršbi postane pravnomočen. Ugovor zoper izvršbo je edino pravno sredstvo dolžnika proti upniku.

Ste prejeli izvršbo na podlagi verodostojne listine?

(račun, menica)

Ali izvršilnega naslova

(sodbe, poravnave, notarskega zapisa)

Razlogi za vložitev ugovora zoper sklep o izvršbi:

 • Če je dolg zastaral ali je že plačan!
 • Gre za navidezni posel oz. izmišljen dolg!
 • Če je dolžnik druga oseba ali podjetje!
 • Izvršilni naslov ne obstaja ali je bil razveljavljen!
 • Ali si želite z dolžnikom dogovoriti za odlog ali umik izvršbe na podlagi predloga za odplačilo dolga s časovnim zamikom?

Rešitev je: Ugovor zoper sklep o izvršbi!

Kaj morate storiti vi?

okNa elektronski naslov info@ugovordolznika.eu posredujte kopijo sklepa o izvršbivse dokumente povezane z dolgom za katerega vas terjajo, točen datum prejema dokumenta, ter svoje kontaktne podatke.

okV kolikor niste prepričani kaj vse potrebujemo, vam svetujemo, da nas pokličete za brezplačni nasvet na številko 031 019 176.

Kaj storimo mi?

okPreučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo, kjer predlagamo rešitve in ocenimo možnosti za uspeh.

okPoskrbimo za pripravo Ugovora zoper sklep o izvršbihitro in kvalitetno.

okPredlog za oprostitev plačila sodne takse.

ok Pripravimo vas na zaslišanje na sodišču in vam pripravimo zagovor.

ok Dodatno po potrebi na željo stranke pripravimo vlogo za Brezplačno Pravno Pomoč (BPP).

Pomembno obvestilo

 • Ugovor zoper izvršbo je potrebno vložiti v roku 8 dni, v meničnih in čekovnih sporih pa v roku 3 dni, od prejema sklepa o izvršbi.
 • Ugovor zoper izvršbo mora biti obrazložen, dolžnik mora navesti vsa dejstva in predložiti dokaze, sicer bo sodišče ugovor zavrglo.
 • Ob vložitvi Ugovora zoper sklep o izvršbi je potrebno plačati sodno takso, drugače sodišče ugovor zavrže. Namesto plačila sodne takse lahko predlagate oprostitev plačila stroškov postopka oz. sodne takse v kolikor izpolnjujete pogoje.
 •  Sodišče v celoti oprosti stranko plačila stroškov postopka, če prihodek na družinskega člana ne presega 2-kratnika minimalnega dohodka (od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 znaša osnovni znesek minimalnega dohodka 392,75 EUR – 2x je 785,50 EUR), določenega z zakonom, ki ureja socialno varstvene storitve.
 • Če sodna taksa ni plačana niti v roku, ki ga določi sodišče in ni vložen predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse, se šteje, da je ugovor umaknjen.
 • Če je Ugovor zoper izvršbo nerazumljiv, neutemeljen ali ne vsebuje vsega zahtevanega, ga sodišče zavrže ali zavrne in dolžnika ne pozove, da ga popravi ali dopolni.
Ugovor zoper izvršbo
Call Now Button